La data de 12 aprilie la sediul “TRACOM” a avut loc o întrevedere cu reprezentanții UN Women și MAIB pentru a discuta oportunități pentru femei, proiecte comune și viitoare parteneriate.

Scopul principal al întâlnirii a fost de a identifica domeniile în care am putea lucra împreună pentru a promova egalitatea de gen și pentru a sprijini abilitarea femeilor. Discuția s-a centrat pe provocările cu care se confruntă femeile în diferite aspecte ale vieții lor, inclusiv educație, angajare și acces la finanțare pentru afaceri.

Reprezentanții băncii au discutat despre diversele inițiative pe care le au în aplicare pentru a sprijini femeile antreprenoare și proprietarii de mici afaceri. Astfel, s-a discutat despre Programul de Suport de tip Voucher (VSP) din cadrul proiectului “Sprijin femeilor producătoare locale în dezvoltarea afacerilor, pentru creșterea durabilă și reziliența pe fonul pandemiei Covid 19”, care la moment se afla în plină acțiune.

Întâlnirea s-a încheiat cu stabilirea priorităților și a programelor necesare unde vor coopera TRACOM, MAIB și UN Women pentru buna derulare a acestora și s-a propus de a organiza evenimente/sesiuni dedicate atât femeilor antreprenoare din cadrul PI TRACOM, cât și rezidenților per ansamblu pe anumite direcții de dezvoltare.

Discuția a ajutat la identificarea domeniilor în care am putea lucra împreună pentru a sprijini abilitarea economică a femeilor și pentru a îmbunătăți accesul acestora la servicii financiare.