La 12 februarie a avut loc ședința Comisiei speciale de selectare a rezidenților și a proiectelor investiționale pentru P.I. „TRACOM”.

În cadrul ședinței au fost examinate cererile rezidenților S.R.L.„ARAMA R”, S.R.L.„PRESUDOR” și S.R.L.„UNICAFE referitoare la actualizarea proiectelor investiționale și extinderea activității în cadrul Parcului Industrial „TRACOM”.

La fel, a fost examinată cererea agentului economic S.R.L.„RATKIGO” cu privire la obținerea titlului de rezident și implementarea proiectului investițional în cadrul Parcului Industrial „TRACOM”.

Adăugăm cu bucurie că în componența Comisiei de selectare s-au mai alăturat 2 membri, sporind astfel expertiza și obiectivitatea procesului de evaluare. Comisia continuă să încurajeze dezvoltarea proiectelor investiționale și inovațiilor în cadrul PI „TRACOM”, contribuind astfel la creșterea economică și consolidarea poziției noastre pe piață.