Aviz, concursul de selectare a companiei pentru evaluarea bunului imobil

„TRACOM” S.A anunță desfășurarea concursului de selectare a companiei pentru evaluarea bunului imobil, amplasat pe str. Columna, 170, mun. Chișinău. Oferta comercială se recepționează, într-un plic sigilat, până la data de 31 martie 2022, orele 16.00, inclusiv, pe...
Parteneriat strategic

Parteneriat strategic

Actuala situație instabilă și provocările majore, ne determină să unim eforturile pentru un viitor mai bun, atât pentru rezidenții parcului nostru, cât și pentru întregul ecosistem. Acordul de parteneriat, care presupune consolidarea resurselor partenerilor, a fost...

Вниманию акционеров ”TRACOM” SA

Менеджмент акционерного общества «TRACOM» сообщает, что Совет Общества принял решение о созыве общего внеочередного собрания акционеров, которое состоится 04 апреля 2022 года, в 10.00 часов по адресу: мун. Кишинэу, ул. Колумна, 170, в здании акционерного общества...