Înștiințare

Prin prezenta, În conformitate cu decizia Consiliului Societății din 22.07.2019, proces-verbal nr.12, Dl Ion Lupu a fost eliberat din funcția de Director general ”TRACOM” SA din inițiativă proprie și Dlui Ilie Bucuci, i s-a dispus exercitarea interimatului funcției de...

Вниманию акционеров „TRACOM” SA

ИЗВЕЩЕНИЕ «Вниманию акционеров «TRACOM» SA 28 мая 2019 года состоялось общее годовое собрание акционеров «TRACOM» SA, на котором, были приняты следующие решения: 1) Утверждение отчета Совета Общества за 2018 год. 2) Принятие к сведению...

Аннулирование конкурса по отбору резидентов и инвестиционных проектов для промышленного парка „TRACOM”

Информационное сообщение На заседание Конкурсной комиссии от 08.05.2019 года было принято решение об аннулировании конкурса по отбору резидентов и инвестиционных проектов для промышленного парка «TRACOM» на базе земельного участка, предлагаемого в аренду площадью 0,8...

În Atenția Rezidenților Parcului Industrial

Compania ,,BICOTRA» SA, confecționează și comercializează articole autohtone din lut pentru Sărbătorile de Paști. Astfel, prin acest spot publicitar, am vrea să promovăm produsele hand — made expuse spre realizare. Produsele pot fi văzute la mini-expoziția...

Rectificare la COMUNICAT INFORMATIV

Rectificare la COMUNICAT INFORMATIV privind desfăşurarea concursului din 02 mai 2019, ora 10.00 de selectare a rezidenţilor şi a proiectelor investiţionale pentru Parcul Industrial „TRACOM”, în baza terenului cu suprafața de 0,8 ha, propus în arendă (plasat pe site...