Convocarea Adunării Generale extraordinare a acţionarilor

Spre atenţia acţionarilor „TRACOM” S.A. Managementul „TRACOM” S.A. Vă anunţă că Consiliul Societăţii a luat decizia despre convocarea Adunării Generale extraordinare a acţionarilor, care va avea loc pe data de 22 octombrie 2021, orele 10:00, adresa: mun. Chişinău,...

COMUNICAT INFORMATIV

Managementul Societății pe Acțiuni „TRACOM” Vă aduce la cunoștință că, în contextul deciziei Consiliului Societății din 16.09.2021 (proces-verbal.nr.3), începând cu data de 17 septembrie 2021, doamna Aurelia SALICOV a fost...

Anunț privind procedura de imunizare împotriva COVID-19 (rapel)

Stimați rezidenți, Vă informăm că la 23 august 2021, în blocul administrativ al „TRACOM” SA urmează a fi efectuat procesul de imunizare cu cea de-a doua doză a vaccinului împotriva COVID-19. Totodată, menționăm că, va fi posibilă administrarea primei doze a vaccinului...

Anunț privind procedura de imunizare împotriva COVID-19

Stimați rezidenți, întreprinderea administratoare a Parcului Industrial ”TRACOM” Vă informează că urmare unei bune conlucrări cu autoritatea publică locală la data de 02 august 2021 începând cu ora 9:00 în incinta blocului administrativ ”TRACOM” S.A. se va efectua...

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor 16.07.2021

La 16 iulie 2021 s-a desfășurat Adunarea Generală ordinară a acționarilor “TRACOM” S.A., la care s-a luat următoarele decizii: Aprobarea dării de seamă a Consiliului Societăţii pentru anul 2020; Luarea de act a dării de seamă financiare a Societăţii pentru anul 2020;...