Spre atenţia acţionarilor ”TRACOM” SA

Managementul „TRACOM” SA Vă anunţă că Consiliul Societăţii a luat decizia despre convocarea Adunării Generale Extraordinare a acţionarilor, care va avea loc pe data de 27 decembrie 2019, orele 10-00 pe adresa: mun. Chişinău, str. Columna, 170, în incinta „TRACOM” SA,...

Ziua Națională a Înverzirii Plaiului

Rezidenților Parcului Industrial „TRACOM” SA Prin prezenta, „TRACOM” SA,Vă îndeamnă să participați activ la „Ziua Națională a Înverzirii Plaiului”. Această măsură poate fi organizată atât în interiorul Parcului Industrial, cât...

Organizarea lucrărilor de salubrizare a teritoriilor

  07.10.2019, nr.40/189 Către: Rezidenții PI „TRACOM” SA, „TAGAIER” SRL, Dl Gh. Barduc, „Draur Grup” SRL, „Carticaro — Trans” SRL „Media Security” SRL; Prin prezenta, vă informez că în ajunul sărbătoririi Hramului Orașului pe 14 octombrie, toate întreprinderile...

Înștiințare

Prin prezenta, În conformitate cu decizia Consiliului Societății din 22.07.2019, proces-verbal nr.12, Dl Ion Lupu a fost eliberat din funcția de Director general ”TRACOM” SA din inițiativă proprie și Dlui Ilie Bucuci, i s-a dispus exercitarea interimatului funcției de...

Spre atenţia acţionarilor „TRACOM” SA

AVIZ Spre atenţia acţionarilor „TRACOM” SA Pe data de 28 mai 2019 s-a desfăşurat Adunarea Generală anuală ordinară a acţionarilor „TRACOM” SA, cu prezența acționarilor, la care s-au luat următoarele decizii: 1. Aprobarea dării...