Anunț privind procedura de imunizare împotriva COVID-19

Stimați rezidenți, întreprinderea administratoare a Parcului Industrial ”TRACOM” Vă informează că urmare unei bune conlucrări cu autoritatea publică locală la data de 02 august 2021 începând cu ora 9:00 în incinta blocului administrativ ”TRACOM” S.A. se va efectua...

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor 16.07.2021

La 16 iulie 2021 s-a desfășurat Adunarea Generală ordinară a acționarilor “TRACOM” S.A., la care s-a luat următoarele decizii: Aprobarea dării de seamă a Consiliului Societăţii pentru anul 2020; Luarea de act a dării de seamă financiare a Societăţii pentru anul 2020;...

Reparația porțiunii de drum a fost finalizată

”TRACOM” S.A., Vă informează că urmare unei bune colaborări, au fost finalizate lucrările de reparație a porțiunii de drum care servește drept cale de acces în cadrul P.I. ”TRACOM” din str. Ion Creangă. Cheltuielile pentru lucrările de reparație au fost suportate de...