Anunț privind repararea unei porțiuni de drum

”TRACOM” S.A. Vă informează că, astăzi 30.06.2021 au fost inițiate lucrări de reparație a porțiunii de drum care se află în apropierea Punctului de Control și Trecere din str. Ion Creangă. Frezarea stratului asfaltic, cu asfaltarea ulterioară a gropilor existente se...

Comunicat informativ (amenajarea aleii)

În cadrul ședinței Consiliului Societății din 09.06.2021 s-a aprobat decizia privind elaborarea proiectului de reabilitare și amenajarea aleii. În scopul creșterii atractivității Parcului Industrial, precum și utilizarea rațională a porțiunilor de teren, Consiliul...

Comunicat informativ (Parcare Auto)

În cadrul ședinței Consiliului Societății din 09.06.2021 s-a aprobat decizia privind  proiectarea și amenajarea unei parcări auto. În vederea utilizării raționale a terenurilor și necesitatea dezvoltării infrastructurii, precum și în scopul optimizării condițiilor de...

Spre atenţia acţionarilor ”TRACOM” S.A.

Managementul ”TRACOM” S.A. Vă anunţă că Consiliul Societăţii a luat decizia despre convocarea Adunării Generale anuale ordinare a acţionarilor, care va avea loc pe data de 16 iulie 2021, orele 10:00, adresa: mun. Chişinău, str. Columna, 170, în incinta ”TRACOM” S.A.,...

Comunicat informativ (Acces din str. Henri Coandă)

În cadrul ședinței Consiliului Societății din 09.06.2021 s-a aprobat decizia privind deschiderea unui nou punct de trecere și control. În scopul fluidizării transportului în cadrul Parcului Industrial, Consiliul Societății, la propunerea administrației Întreprinderii...