Spre atenţia acţionarilor „TRACOM” SA

Pe data de 26 mai 2017 s-a desfăşurat Adunarea Generală anuală ordinară a acţionarilor  “TRACOM” SA, la cares-au luat următoarele decizii: Aprobarea dării de seamă a Consiliului Societăţii pentru anul 2016. Luarea de act a dării de seamă financiare  a Societăţii...
Parteneriat între MIEPO și “TRACOM” SA

Parteneriat între MIEPO și “TRACOM” SA

MIEPO și „TRACOM” SA, sunt 2 structuri care au prin statutul lor interese comune, promovarea exportului din Republica Moldova și atragerea investițiilor în țara noastră. Conjugarea eforturilor pe aceste domenii reprezintă subiectul evenimentului ce a avut loc recent...