Adunarea Generală Extraordinară din 07.08.2020

Spre atenţia acţionarilor ”TRACOM” S.A. Managementul ”TRACOM” S.A., Vă anunţă că Consiliul Societăţii a luat decizia despre convocarea Adunării Generale Extraordinare a acţionarilor, care va avea loc pe data de 07 august 2020, orele 10.00 pe adresa: mun. Chişinău,...

Aviz spre atenţia acţionarilor ”TRACOM” S.A.

Pe data de 03 iulie 2020 s-a desfăşurat Adunarea Generală anuală ordinară a acţionarilor  “TRACOM” S.A., la care cu vot unanim s-au luat următoarele decizii: Aprobarea dării de seamă a Consiliului Societăţii pentru anul 2019; Luarea de act a dării de seamă financiare...