Spre atenţia acţionarilor ”TRACOM” S.A.

Managementul ”TRACOM” S.A., Vă anunţă că Consiliul Societăţii a luat decizia despre convocarea Adunării Generale Extraordinare a acţionarilor, care va avea loc pe data de 07 august 2020, orele 10.00 pe adresa: mun. Chişinău, str. Columna, 170, în incinta ”TRACOM” S.A., cu prezenţa acţionarilor.
Începutul înregistrării la orele 09:00
Sfârşitul înregistrării la orele 9:45.
Ordinea dе zi:
1. Cu privire la încetarea înainte de termen a împuternicirilor membrilor Consiliului Societății și Comisiei de Cenzori;
2. Cu privire la stabilirea cuantumului remunerării muncii membrilor Consiliului Societății, Comisiei de Cenzori şi a Reprezentantului statului;
3. Cu privire la alegerea membrilor Consiliului Societății și Comisiei de Cenzori.
Lista acţionarilor, cu drept de vot la Adunarea Generală extraordinară a acţionarilor ”TRACOM” S.A. este întocmită la data de 06 iulie 2020.

Cu materialele ce țin de ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare se poate lua cunoştinţă pe adresa: mun. Chişinău, str. Columna 170, de la 27 iulie 2020, orele 9 00 – 16 00, întrerupere de la 1200 până la 1300.
Pentru participare la Adunarea Generală Extraordinară, acţionarii se vor prezenta cu buletinele de identitate, sau alte documente de confirmare a identităţii, iar reprezentanţii lor sau custozii acţiunilor – cu mandate de participare, perfectate în ordinea stabilită.
Telefoane de contact: 022 301801; 022 301815