Convocarea Adunării Generale anuale ordinare a acţionarilor „TRACOM” SA

AVIZ Managementul „TRACOM” SA Vă anunţă că Consiliul Societăţii a luat hotărârea despre convocarea Adunării Generale anuale ordinare a acţionarilor „TRACOM” SA, care va avea loc pe data de 25 mai 2018, orele 1100 pe adresa: mun. Chişinău, str. Columna, 170, în incinta...