Spre atenţia acţionarilor „TRACOM” SA

Pe data de 25 mai 2018 s-a desfăşurat Adunarea Generală anuală ordinară a acţionarilor „TRACOM” SA, cu prezența acționarilor, la care s-au luat următoarele decizii: 1. Aprobarea dării de seamă a Consiliului Societăţii pentru anul 2017. 2. Luarea de act a dării...