Spre atenţia acţionarilor ”TRACOM” S.A.

AVIZ Managementul ”TRACOM” S.A. Vă anunţă că Consiliul Societăţii a luat decizia despre convocarea Adunării Generale anuale ordinare a acţionarilor, care va avea loc pe data de 03 iulie 2020, orele 10:00, adresa:  mun. Chişinău, str. Columna, 170, în incinta ”TRACOM”...

În atenția acționarilor S.A. “TRACOM”

S.A. “TRACOM”, Vă aduce la cunoștință că în perioada 01.09.2020 – 31.11.2020, va avea loc transmiterea registrului acționarilor societății de la Societatea de înregistrare “Registrator-Centru” S.A. către Depozitarul central unic al valorilor imobiliare. Astfel,...