ANUNȚ DE PARTICIPARE

PRIVIND ACHIZIȚIONAREA SERVICIILOR DE TERASAMENT

Societatea pe Acțiuni ”TRACOM”, Întreprinderea administratoare a Parcului Industrial ”TRACOM”, anunță desfășurarea concursului privind selectarea companiei în vederea efectuării lucrărilor de amenajare și nivelare a unei suprafețe de teren.

Modul de participare la concurs

  1. Prin intermediul procedurii de achiziție: cererea ofertelor de preț
  2. Pentru participare la concurs candidaţii prezintă următorul set de documente:
  • Extras din Registrul persoanelor juridice;
  • Licența de activitate;
  • Raport privind situația financiară pentru perioada 2018-2019.
  1. Ofertele de preț și setul de documente se prezintă pe adresa: MD-2004, mun. Chişinău, str. Columna, 170.
  2. Termenul limită de depunere a ofertelor de preț: 21.05.2020.
  3. Informaţia suplimentară poate fi solicitată la sediul ”TRACOM” S.A., Întreprinderea administratoare a Parcului Industrial ”TRACOM”. Telefoane de contact 022-301-802, 022-301-816, 022-301-801, 0697 77 108; e-mail: administrativ@tracom.md;

Caietul de sarcini poate fi descărcat accesând acest link