COMUNICAT INFORMATIV

Societatea pe Acțiuni ”TRACOM anunţă desfăşurarea concursului de selectare a rezidenţilor şi a proiectelor investiţionale pentru Parcul Industrial ”TRACOM”, în baza:

 1. lotului din porțiunea de teren cu nr. cadastral 0100518.184 cu suprafața de 1 505 m.p., propus în locațiune;
 2. încăperii cu suprafața de 500 m.p. a blocului administrativ din cadrul construcției lit. ”Ș-10”, nr. cadastral 01.00518.184.10, propus în locațiune pe un termen de până la 6-8 luni.

 

Concursul va avea loc la 03.06.2020, ora 10.00 în incinta blocului administrativ ”TRACOM” S.A., cu sediul: str. Columna, 170, mun. Chişinău, MD 2004.

I. CONDIȚIILE CONCURSULUI

 1. La concurs pot participa persoane fizice şi juridice autohtone și străine;

Participanţii pot acţiona personal sau prin intermediul persoanelor lor împuternicite, în conformitate cu legislaţia în vigoare.

 1. Prețul inițial de locațiune a lotului cu suprafața de 1 505 m.p. – 23,54 lei/m.p./an
 2. Prețul inițial de locațiune a încăperii de 500 m.p. – conform Legii Bugetului de Stat 2020 nr. 172 din 19.12.2019
 3. Participanţii au dreptul să se familiarizeze cu lotul, caietul de sarcini, și cu alte documente, care pot fi solicitate la sediul ”TRACOM” S.A., Întreprinderea administratoare a Parcului Industrial ”TRACOM”. Telefoane de contact 022301801, 022301814, 069 777 108; e-mail: info@tracom.md; mariana.demcenco@tracom.md.

II. MODUL DE PARTICIPARE LA CONCURS

 1. Candidaţii prezintă setul de documente, conform CAIETULUI DE SARCINI, care include lista documentelor necesare de participare la concurs.
 2. Plata de participare la concurs constituie sumă echivalentă a 500 EUR (în lei conform cursului valutar al BNM la momentul plăţii), prin virament la contul de decontare “TRACOM” S.A.

Rechizitele bancare:

Beneficiar: “TRACOM” S.A.

Cod fiscal: 1002600007237

IBAN MD72ML000000225131700213

Banca beneficiarului: BCA “Moldindconbank” SA, filiala REMIZ

Codul băncii: MOLDMD2X317.

 

 1. Ofertele de participare la concurs se prezintă în limba de stat, în plic sigilat pe adresa:

MD-2004, mun. Chişinău, str. Columna,170.

La recepţionarea setului de documente se aplică ştampila umedă a ”TRACOM” S.A.

 1. Ofertele de participare la concurs se înregistrează în ordinea primirii, indicându-se data şi ora primirii.
 2. Termenul limită de recepţionare a ofertelor: 02.06.2020, ora: 16.00.
 3. Înregistrarea participanţilor se efectuează pe data de 06.2020, de la 9:30 până la 10:00.