AVIZ

Managementul ”TRACOM” S.A. Vă anunţă că Consiliul Societăţii a luat decizia despre convocarea Adunării Generale anuale ordinare a acţionarilor, care va avea loc pe data de 03 iulie 2020, orele 10:00, adresa:  mun. Chişinău, str. Columna, 170, în incinta ”TRACOM” S.A., cu prezenţa acţionarilor.

Începutul înregistrării – ora 09:00
Sfârşitul înregistrării – ora 10:00

Ordinea dе zi:

  1. Aprobarea dării de seamă a Consiliului Societăţii pentru anul 2019;
  2. Examinarea dării de seamă financiare a Societăţii pentru anul 2019;
  3. Aprobarea direcțiilor prioritare de dezvoltare a ”TRACOM” S.A. pentru anii 2020 – 2022;
  4. Raportul auditorului independent cu privire la situațiile financiare ale ”TRACOM” S.A. pentru anul 2019;
  5. Aprobarea dării de seamă a Comisiei de cenzori pentru anul 2019;
  6. Repartizarea profitului net obținut în anul 2019 și aprobarea normativelor de repartizare a profitului net pentru anul 2020;
  7. Confirmarea Societăţii de audit pentru efectuarea auditului obligatoriu ordinar şi stabilirea cuantumului retribuției serviciilor acesteia pentru anul 2020;
  8. Cu privire la stabilirea cuantumului retribuției muncii reprezentantului statului.

Lista acţionarilor, cu drept de vot la adunarea generală a acţionarilor, este întocmită la 02 iunie 2020.

Cu materialele ce țin de ordinea de zi a Adunării Generale ordinare se poate lua cunoştinţă pe adresa: mun. Chişinău,  str. Columna, 170, începând cu data de  23 iunie 2020, între orele 9:00 – 16:00, întrerupere de la 12:00 până la 13:00.

Pentru participare la adunarea generală, acţionarii se vor prezenta cu buletine de identitate, sau alte documente de confirmare a identităţii, iar reprezentanţii lor – cu procure, perfectate în ordinea stabilită.

Telefoane de contact: 022 301801; 022 301815