În conformitate cu prevederile Regulamentului de organizare și desfășurare a concursului pentru ocuparea funcției vacante de Director general al concursului pentru ocuparea funcției vacante de Director general al S.A.”TRACOM” aprobat prin hotărârea Consiliului Societății (proces-verbal nr.8 din 19 iunie 2020), Comisia de selectare informează că, după prima etapă a concursului, au fost preselectați cinci candidați, în ordinea depunerii dosarelor:

1. Rusu Stanislav;
2. Vrabie Vitalie;
3. Potlog Ion (CV)
4. Arama Igor;
5. Bucuci Ilie.

Anunțul referitor la desfășurarea etapei a doua a Concursului privind selectarea candidaturii la funcția de Director general al Societății pe acțiuni ”TRACOM” – ”INTERVIUL” (data, ora și locul), va fi plasat pe pagina-web a Societății și a Agenției Proprietății Publice.

Candidații vor fi anunțați personal (prin poștă electronică/telefon) despre ora, data și locul desfășurării interviului, conform prevederilor pct. 17 din Regulamentul de organizare și desfășurare a concursului pentru ocuparea funcției vacante de Director general al S.A.”TRACOM”.