Pe data de 03 iulie 2020 s-a desfăşurat Adunarea Generală anuală ordinară a acţionarilor  “TRACOM” S.A., la care cu vot unanim s-au luat următoarele decizii:

 1. Aprobarea dării de seamă a Consiliului Societăţii pentru anul 2019;
 2. Luarea de act a dării de seamă financiare a Societăţii pentru anul 2019;
 3. Aprobarea direcțiilor prioritare de dezvoltare a ”TRACOM” S.A. pentru anii 2020 – 2022;
 4. Luarea de act a Raportului Societății de audit cu privire la situațiile financiare ale ”TRACOM” S.A. pentru anul 2019;
 5. Aprobarea dării de seamă a Comisiei de cenzori pentru anul 2019;
 6. Aprobarea repartizării profitului net obţinut în anul 2019:
 • 50 % – plata dividendelor;
 • 10 % – formarea capitalului de rezervă;
 • 34 % – investiții în dezvoltare întreprinderii;
 • 1% – plata recompenselor către organele de conducere (organul executiv, membrii consiliului societății și ai comisiei de cenzori);
 • 5% – alte scopuri prevăzute de legislație și de statutul societății (Fondul de consum).

Aprobare  normativelor de repartizare a profitului Societăţii pentru anul 2020:

 • 50 % – plata dividendelor;
 • 10 % – formarea capitalului de rezervă;
 • 34 % – investiții în dezvoltare întreprinderii;
 • 1% – plata recompenselor către organele de conducere (organul executiv, membrii consiliului societății și ai comisiei de cenzori);
 • 5% – alte scopuri prevăzute de legislație și de statutul societății (Fondul de consum).
 1. Confirmarea societății de audit ”ECOFIN-AUDIT SERVICE” S.R.L. pentru efectuarea auditului obligatoriu ordinar şi stabilirea cuantumului retribuției serviciilor acesteia pentru anul 2020 în mărime de 42 mii lei, inclusiv TVA;
 2. Stabilirea cuantumului retribuției muncii lunare reprezentantului statului: în mărime de trei salarii minime pe țară.

Semnăturile preşedintelui adunării şi secretarului, precum și semnăturile Comisiei de înregistrare a voturilor, care au semnat lista acționarilor, prezenți la Adunarea generală a acționarilor ”TRACOM” S.A., au fost autentificate de Comisia de cenzori în exerciţiu.

Notă: Plata dividendelor (0,09 lei per acțiune) va fi efectuată după 20 iulie 2020, în incinta ”TRACOM” S.A. Acționarii urmează să prezinte copia buletinelor de identitate.

Persoana și telefonul de contact: dna Ludmila Viculov;  +373 22 301 806; +373 22 301 816.