În cadrul ședinței Consiliului Societății din 09.06.2021 s-a aprobat decizia privind  proiectarea și amenajarea unei parcări auto.

În vederea utilizării raționale a terenurilor și necesitatea dezvoltării infrastructurii, precum și în scopul optimizării condițiilor de circulație a transportului auto, Consiliul Societății, la propunerea administrației Întreprinderii Administratoare, care la rândul ei a dat curs solicitărilor rezidenților, a aprobat decizia privind proiectarea și amenajarea unei parcări auto pe o suprafața de teren de aproximativ 5 000 m.p. cu  circa 200-250 locuri de parcare pentru diferite tipuri de autoturisme (conform imaginii).

În prezent, ”TRACOM” S.A. se află la etapa pregătirii documentației tehnice necesare pentru demararea lucrărilor.

Amplasarea parcării (click)