În cadrul ședinței Consiliului Societății din 09.06.2021 s-a aprobat decizia privind elaborarea proiectului de reabilitare și amenajarea aleii.

În scopul creșterii atractivității Parcului Industrial, precum și utilizarea rațională a porțiunilor de teren, Consiliul Societății, la propunerea administrației Întreprinderii Administratoare, a aprobat decizia privind elaborarea proiectului de reabilitare și amenajare a aleii cu suprafața totală de aproximativ 6 250 m.p.

Reabilitarea acesteia presupune amenajarea cu spații verzi, crearea zonelor de recreere, căi de acces auto și pietonale. Totodată, suprafața terenului permite suplimentar amplasarea locurilor de parcare pentru rezidenții parcului.

În contextul celor expuse, ”TRACOM” S.A., Va saluta și va lua în calcul propunerile și soluțiile rezidenților vizavi de designul și structura amenajării aleii, în scopul inițierii elaborării actelor și schițelor necesare.