(Eveniment online) Chișinău, 12.07.2021

EU4Environment aduce conceptul de Parcuri Eco-Industriale (EIP) mai aproape de Republica Moldova prin organizarea unui atelier online de două zile (12-13 iulie 2021) privind efectuarea evaluărilor de fezabilitate în cadrul conceptului EIP pentru Parcul Industrial (PI) Tracom.
În cadrul Acțiunii EU4Environment, finanțată de UE și cu sprijinul tehnic oferit de Organizația Națiunilor Unite pentru Dezvoltare Industrială (UNIDO), pe 12 iulie, a avut loc prima zi a atelierului online privind efectuarea evaluărilor de fezabilitate pentru implementarea EIP-urilor pentru companiile rezidente și personalul administrativ al IP Tracom.
Prima zi a început, de asemenea, cu o sesiune de dimineață, deschisă tuturor celor interesați să pătrundă mai adânc în înțelegera conceptului EIP. Astfel, prima parte a zilei a inclus introducerea de Parc Eco Industrial (definiție, terminologii, componente cheie, beneficii și exemple practice), managementul EIP (funcții cheie, modele și servicii cu valoare adăugată) și fezabilitatea EIP-urilor (linie de bază și oportunități de evaluare).
A doua parte a zilei a continuat mai apoi cu o sesiune închisă, adaptată companiilor rezidente PI Tracom și administrației Parcului. În timpul acesta, au fost introduse publicului diverse prezentări cu privire la eficientizarea resurselor și producerea mai pură (RECP), împreună cu exemple practice și un exercițiu RECP de grup. În timp ce prima zi s-a încheiat cu discuții ca urmare a exercițiului de grup, la 13 iulie, companiile rezidente și administrația personalului IP Tracom vor continua exercițiul de învățare cu sesiuni despre modul de aplicare a instrumentului de evaluare EIP, și despre aplicabilitatea conceptul de implementare a sinergiilor industriale (IS).

Ce este un EIP (Parc Eco-Industrial)?
În general, un parc eco-industrial este o comunitate de companii producătoare și bazate pe servicii, care sunt situate împreună și funcționează pe o proprietate comună. Întreprinderile membre caută mai apoi să-și îmbunătățească performanțele de mediu, economice, și sociale prin colaborarea și gestionarea colectivă a problemelor de mediu și de resurse. Lucrând împreună, comunitatea de afaceri caută un beneficiu comun, mai mare decât suma beneficiilor individuale pe care fiecare companie le-ar realiza, optimizându-și astfel performanța individuală. În general, există peste 300 de parcuri eco-industriale în lume, majoritatea fiind create prin modernizarea zonelor industriale deja existente.
La nivel global, conceptul EIP este promovat de Organizația Națiunilor Unite pentru Dezvoltare Industrială (UNIDO), Grupul Băncii Mondiale și Deutsche Gesellschaft fur Internationale Zusammenarbeit (Cooperarea Germană pentru Dezvoltare) (GIZ) GmbH. Pentru a converge diferite abordări cu privire la gradul standard de parcuri eco-industriale utilizate la nivel național, în 2017, aceste organizații au pregătit un cadru internațional pentru parcuri eco-industriale, unde au definit caracteristicile calitative și cantitative ale unor astfel de concepte.
Aceste criterii ajută la luarea în considerare a parcurilor industriale existente (IP-uri) și a zonelor economice libere (speciale) (FEZ) ca obiecte potențiale pentru crearea de parcuri eco-industriale în Moldova. Studiul de fezabilitate al parcurilor eco-industriale se încadrează în procesul de implementare a Acțiunii UE pentru Mediu (EU4Environment Action) în Moldova. Acțiunea este finanțată de Uniunea Europeană și implementată în acest domeniu de UNIDO, livrarea fiind susținută de experții internaționali EIP de la Sofies, precum și de experți naționali în domeniul PI și RECP. În conformitate cu planul național de acțiune pentru implementarea Acțiunii EU4Environment, și în acord cu Ministerul Economiei și Infrastructurii și Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului din Moldova, PI Tracom și FEZ Valkaneș sunt desemnate teritorii pilot pentru testarea și introducerea elementelor metodologice ale unui parc eco-industrial (EIP).

UE pentru Mediu (EU4Environment)
Acțiunea EU4Environment, finanțată de Uniunea Europeană, își propune să sprijine Armenia, Azerbaidjanul, Belarusul, Georgia, Republica Moldova, și Ucraina pentru a-și păstra și utiliza mai bine capitalul natural, pentru a spori bunăstarea mediului înconjurător, și pentru a profita de noi oportunități de dezvoltare. Cu un buget de aproximativ 20 de milioane de euro pentru toate cele șase țări, EU4Environment se desfășoară din 2019 până în 2022 cu sprijinul a cinci parteneri internaționali: OECD, UNIDO, UNEP, UNECE și Banca Mondială.
Pentru informații suplimentare despre Acțiune, vă rugăm să vizitați: www.EU4Environment.org