La 16 iulie 2021 s-a desfășurat Adunarea Generală ordinară a acționarilor “TRACOM” S.A., la care s-a luat următoarele decizii:

 1. Aprobarea dării de seamă a Consiliului Societăţii pentru anul 2020;
 2. Luarea de act a dării de seamă financiare a Societăţii pentru anul 2020;
 3. Aprobarea direcțiilor prioritare de dezvoltare a ”TRACOM” S.A. pentru anii 2021 – 2023;
 4. Luarea de act a Raportului Societății de audit cu privire la situațiile financiare ale ”TRACOM” S.A. pentru anul 2020;
 5. Aprobarea dării de seamă a Comisiei de cenzori pentru anul 2020;
 6. Aprobarea repartizării profitului net obţinut în anul 2020: pentru acoperirea pierderilor din anii precedenţi;

Aprobare  normativelor de repartizare a profitului Societăţii pentru anul 2021:

 • 50 % – plata dividendelor;
 • 10 % – formarea capitalului de rezervă;
 • 34 % – investiții în dezvoltare întreprinderii;
 • 1% – plata recompenselor către organele de conducere (organul executiv, membrii consiliului societății și ai comisiei de cenzori);
 • 5% – alte scopuri prevăzute de legislație și de statutul societății (Fondul de consum);
 1. Confirmarea societății de audit ”ECOFIN-AUDIT SERVICE” S.R.L. pentru efectuarea auditului obligatoriu ordinar şi stabilirea cuantumului retribuției serviciilor acesteia pentru anul 2021 în mărime de 42 mii lei, inclusiv TVA;
 2. Încetarea înainte de termen a împuternicirilor membrilor Consiliului Societății și Comisiei de Cenzori;
 3. Stabilirea cuantumului retribuției muncii: fiecărui membru al Consiliului Societății – în mărime de trei salarii minime pe țară /lunar; fiecărui membru al Comisiei de Cenzori – recompensă unică bănească anuală în mărime de trei salarii minime pe țară; reprezentantului statului – în mărime de trei salarii minime pe țară / lunar;
 4. Conform rezultatelor votului cumulativ în componenţa Consiliului Societăţii pe o perioadă de patru ani au fost aleși:
 • Corneliu SOLTAN, director general adjunct al Agenției Proprietății Publice;
 • Elvira PLUTA, șef adjunct, Direcția relații funciare și bunuri imobile, Agenția Proprietății Publice;
 • Irina MALANCIUC, consultant principal, Direcția contencios și control al legalității, Agenția Proprietății Publice;
 • Vasile BOTICA, șef direcție politici bugetare sectoriale, Ministerul Finanțelor;
 • Ion RĂULEȚ, consultant principal, Direcția politici economice și mediul de afaceri, Ministerul Economiei și Infrastructurii;

Conform rezultatelor votului simplu în componenţa Comisiei de Cenzori pe o perioadă de cinci ani au fost  aleși:

 • Silvia CEMERTAN, consultant principal, Secția politici contabile și audit al Direcției politici financiare, Ministerul Finanțelor;
 • Vladimir DIMITRIU, consultant principal, Secția financiar-administrativă, Ministerul Economiei și Infrastructurii;
 • Alina BOȚOC, șef Direcție privatizare și postprivatizare, Agenția Proprietății Publice.

Semnăturile preşedintelui adunării şi secretarului, precum și semnăturile Comisiei de înregistrare a voturilor, care au semnat lista acționarilor, prezenți la Adunarea generală a acționarilor ”TRACOM” S.A., au fost autentificate de Comisia de cenzori în exerciţiu.