”TRACOM” S.A., Vă informează că urmare unei bune colaborări, au fost finalizate lucrările de reparație a porțiunii de drum care servește drept cale de acces în cadrul P.I. ”TRACOM” din str. Ion Creangă. Cheltuielile pentru lucrările de reparație au fost suportate de către compania care a efectuat lucrările nominalizate.

În același context, Vă informăm că au fost înaintate solicitări către instituțiile de resort pentru a efectua lucrări de reparație a tuturor porțiunilor de drum care nu se află în gestiunea Întreprinderii Administratoare, dar care servesc drept cale de acces spre Parcul Industrial ”TRACOM”.