Astăzi, 16 iulie 2020, a avut loc adunarea generală ordinară anuală a acționarilor ”TRACOM” S.A.,  în cadrul căreia a fost examinată ordinea de zi formată din 10 subiecte cu referire la sinteza activității societății pentru anul 2020.

Astfel, la ședința nominalizată s-a luat act de raportul financiar al societății pentru anul 2020,
aprobându-se rapoartele anuale ale organelor de conducere ale societății: Consiliului de Administrație și ale Comisiei de Cenzori  pentru anul 2020.

Totodată, a fost confirmată organizația de audit care va efectua analiza anuală obligatorie a rapoartelor financiare TRACOM” S.A. pentru anul 2021.

Informațiile privind deciziile aprobate vor fi plasate ulterior atât pe pagina oficială www.tracom.md cât și în sursele media.