Spre atenţia acţionarilor S.A. „TRACOM”

Managementul S.A.„TRACOM” Vă anunţă că, Consiliul Societăţii a luat decizia despre convocarea Adunării Generale anuale ordinare a acţionarilor, care va avea loc pe data de 12 iulie 2024, orele 10:00, adresa: mun. Chişinău, str....