Spre atenţia acţionarilor ”TRACOM” S.A.

Managementul S.A.„TRACOM” Vă anunţă că, Consiliul Societăţii a luat decizia despre convocarea Adunării Generale anuale ordinare a acţionarilor, care va avea loc pe data de 29 iunie 2022, orele 10:00, adresa: mun. Chişinău, str. Columna, 170, în incinta S.A.„TRACOM”...

Precizare efectuată a ofertei de preț pentru Lotul 5

Urmare precizării efectuate a ofertei de preț pentru Lotul 5 (Reparația curentă a echipamentului electrotehnic din cadrul PT/ID 6 kV) în cadrul procedurii de achiziții prin cererea ofertelor de preț privind achiziționarea serviciilor/bunurilor, conform procedurii...