Mesaj de felicitare cu prilejul Zilei Independenței Republicii Moldova

Mesaj de felicitare cu prilejul Zilei Independenței Republicii Moldova

Stimați rezidenți ! În numele Societății pe acțiuni „TRACOM” și a echipei administratoare a Parcului Industrial TRACOM, Vă adresez sincere felicitări cu ocazia Zilei Independenței Republicii Moldova. Aniversarea de 31 ani de independență a Republicii Moldova este...
Activitatea Grupului de monitorizare

Activitatea Grupului de monitorizare

În 25.08.2022 Grupul de monitorizare și-a continuat activitatea, analizând procesul de îndeplinire a obligațiilor contractuale și implementarea proiectului investițional anunțat de către rezidentul SRL „ELIT DECOR”. În cadrul...
Activitatea Grupului de monitorizare

Activitatea Grupului de monitorizare

În 24.08.2022, Grupul de monitorizare a stadiului implementării proiectelor investiționale de către rezidenții Parcului Industrial „TRACOM” s-a întrunit în ședință cu reprezentantul SRL BAYRO și SRL VITASANMAX, unde...