Spre atenţia acţionarilor ”TRACOM” S.A.

Comunicat informativ Pe data de 27 decembrie 2019 s-a desfăşurat Adunarea Generală extraordinară a acţionarilor „TRACOM” S.A., la care s-au luat următoarele decizii: I. Încetarea înainte de termen a împuternicirilor membrilor Consiliului Societății și Comisiei...

Child safety on the Internet. 10 tips for parents.

Tip 1. Trust your child, otherwise technique speaks powerless! When one of our caregivers can trust your child or they are not trusted in you, you can read our other tips. You lost your education. A child cannot be understood with a cage. You can’t do that. All...