AVIZ

„TRACOM” SA, Întreprinderea administratoare a Parcului Industrial „TRACOM” anunță concursul de selectare a companiei de construcții privind îndeplinirea lucrărilor de construcție și instalare: reconstrucția blocului administrativ cu 3 et., amplasat pe str. Columna, 170, mun. Chișinău, conform Caietului de sarcini.

Oferta comercială se recepționează, într-un plic sigilat, până la data de 09 noiembrie 2017, inclusiv, pe adresa: str. Columna, 170, mun. Chișinău, MD 2004.

Informație suplimentară: la tel./fax +373 22 301 801; +373 22 301 827 / +373 22 301 828;

e-mail: administrativ@tracom.md.