COMUNICAT INFORMATIV

Pe data de 23 noiembrie 2017, orele 10:00 în incinta blocului administrativ „TRACOM” SA, mun. Chișinău, str. Columna, 170 va avea loc licitația „cu strigare” a activelor neutilizate în procesul tehnologic a întreprinderii: automobil OPEL KADETT CEZ002, nr. inventar F009, prețul inițial de expunere — 3500 lei.

La licitație pot participa persoane fizice și juridice din Republica Moldova, persoane fizice şi juridice străine integral private, apatrizii, în condițiile legii. Pentru a participa la licitație, este necesar de prezentat următoarele documente: cererea, în forma stabilită, documentul, care certifică identitatea participantului (pentru persoanele juridice — copia certificatului de înregistrare, extrasul din Registru de stat a persoanelor juridice, procura privind dreptul la efectuarea tranzacției); act bancar, ce confirmă achitarea acontului de 10% din prețul inițial de expunere a bunului. Acontul se achită prin virament la contul de decontare „TRACOM”SA, cod fiscal 1002600007237, IBAN: MD72ML000000225131700213, MOLDMD2X317.

Ofertele de participare la concurs se prezintă pe adresa: MD-2004, mun. Chişinău, str. Columna,170, tel./fax 022-301-801/022-301-828.

Termenul limită de recepţionare a ofertelor: 22.11.2017, ora 16:00.

Relații. Examinarea bunului se efectuează la destinație, prin coordonare în prealabil. Documentația bunului pentru familiarizare poate fi solicitată zilnic de la organizatorul licitației.