Spre atenţia acţionarilor ”TRACOM” SA

17 ianuarie 2018, orele 10:00

pe adresa: mun. Chişinău, str. Columna, 170, în incinta „TRACOM” SA,

Managementul ”TRACOM” SA Vă anunţă că Consiliul Societăţii a luat decizia despre convocarea Adunării Generale extraordinare a acţionarilor, care va avea loc pe data de 17 ianuarie 2018, orele 10:00 pe adresa: mun. Chişinău, str. Columna, 170, în incinta ”TRACOM” SA, cu prezenţa acţionarilor.

Începutul înregistrării la orele 09:00

Sfârşitul înregistrării la orele 9:45.

Ordinea dе zi:

  1. Încetarea înainte de termen a împuternicirilor membrilor Consiliului “TRACOM” SA, alegerea noii componenţe a Consiliului Societăţii şi stabilirea cuantumului remunerării muncii acestora.
  2. Încetarea înainte de termen a împuternicirilor membrilor Comisiei de Cenzori “TRACOM” SA, alegerea noii componenţe a Comisiei de Cenzori Societăţii şi stabilirea cuantumului remunerării muncii acestora.

Lista acţionarilor, cu drept de vot la Adunarea Generală extraordinară a acţionarilor ”TRACOM” SA este întocmită la data de 11 decembrie 2017.

Cu materialele ce țin de ordinea de zi a Adunării Generale extraordinare se poate lua cunoştinţă pe adresa: mun. Chişinău, str. Columna, 170, de la 9 ianuarie 2018, orele 9:00 – 16:00, întrerupere de la 12:00 până la 13:00.

Pentru participare la Adunarea Generală extraordinară, acţionarii se vor prezenta cu buletine de identitate, sau alte documente de confirmare a identităţii, iar reprezentanţii lor sau custozii acţiunilor – cu mandate de participare, perfectate în ordinea stabilită.

Telefoane de contact: 022 301801; 022 301815