Comunicat informativ

10 ianuarie 2018, orele 10:00

pe adresa: mun. Chişinău, str. Columna, 170, în incinta „TRACOM” SA, va avea loc licitatia “cu strigare” privind comercializarea activelor neutilizate a intreprinderii:

– Autoturism OPEL INSIGNIA CQB063, anul producerii -2012, pretul initial de expunere –143000 lei,

– Autoturism Chevrolet AVEO, CQB068, anul producerii – 2012, pretul initial de expunere – 60000 lei,

– Autoturism Land Rover Discovery 3, CQK625, anul producerii – 2008, pretul initial de expunere -245000 lei

La licitaţie pot participa persoane fizice şi juridice din Republica Moldova, persoane fizice şi juridice străine integral private, apatrizii, în condiţiile legii. Pentru participare la licitatie este necesar de prezentat urmatoarele documente: cererea, perfectata in ordinea stabilita, actul care certifică, în modul stabilit, identitatea participantulu (pentru persoanele juridice – copii de pe certificatul privind înregistrarea intreprinderii, extrasul din Registrul de Stat a intreprinderilor si organizatiilor din RM, pentru reprezentanţii lor: mandat, perfectat în modul stabilit); documentul bancar, ce confirma plata acontului in marme de 10 la suta din pretul initial de expunere a bunului si plata de participare la licitatie. Plata de participare la licitatie constituie pentru persoanele juridice – 500 lei, pentru persoanele fiziice – 200 lei

Acontul si plata de participare la licitatie se achita prin virament la contul de decontare al “TRACOM” SA, IDNO 1002600007237, IBAN: MD72ML000000225131700213, MOLDMD2X317.

Ofertele de participare se prezintă pe adresa organizatorului licitatiei: MD-2004, mun. Chişinău, str. Columna,170, tel/fax 022-301-801, 022-301-828. Termenul limită de recepţionare a ofertelor: 09.01.2018, pana la ora 14:00.

Participanţii au dreptul să se familiarizeze zilnic cu setul de documente, mijloacelor de transport, expuse la licitatie pe adresa indicata, prin acordul prealabil a organizatorului licitatiei.