COMUNICAT INFORMATIV

Parcul Industrial „TRACOM” anunţă desfăşurarea concursului de selectare a rezidenţilor şi a proiectelor investiţionale pentru Parcul Industrial „TRACOM”, în baza terenului propus în arendă cu suprafața de 308 m.p.

Concursul va avea loc pe data de 06 februarie 2018, ora 10:00 în incinta blocului administrativ „TRACOM” SA, cu sediul: str. Columna, 170, mun. Chişinău, MD 2004.

I. CONDIŢIILE CONCURSULUI

1. La concurs pot participa:

a) persoane fizice şi juridice autohtone;
b) persoane fizice şi juridice străine.

Participanţii pot acţiona personal sau prin intermediul persoanelor lor împuternicite, în conformitate cu legislaţia în vigoare.

2. Participanţii au dreptul să se familiarizeze cu setul de documente, terenul, propus în arendă.

3. Participanţii prezintă proiectele investiţionale de desfăşurare a activităţii industriale în cadrul PI „TRACOM”, cu utilizarea tehnologiilor moderne şi inovaţionale, şi de prestare a serviciilor conexe.

II. MODUL DE PARTICIPARE LA CONCURS

4. Pentru participare la concurs candidaţii prezintă setul de documente, conform prevederilor Caietului de sarcini.

5. Plata de participare la concurs constituie sumă echivalentă a 200 USD (în lei conform cursului valutar al BNM la momentul plăţii), prin virament la contul de decontare „TRACOM” SA. Destinaţia plăţii: taxa de participare la concurs.

Rechizitele bancare sunt:

Beneficiar: „TRACOM” SA;
Cod fiscal: 1002600007237;
IBAN MD72ML000000225131700213;
Banca beneficiarului: BCA „Moldindconbank” SA, filiala REMIZ;
Codul băncii: MOLDMD2X317.

6. Ofertele de participare la concurs se prezintă în limba de stat, în plic sigilat pe adresa: MD-2004, mun. Chişinău, str. Columna,170. La recepţionarea setului de documente se aplică ştampila umedă a „TRACOM” SA.

7. Ofertele de participare la concurs se înregistrează în ordinea primirii, indicându-se data şi ora primirii.

8. Termenul limită de recepţionare a ofertelor: 05.02.2018, ora 16:00.

9. Înregistrarea participanţilor se efectuează pe data de 06.02.2018, de la 09:30 până la 10:00.

III. ALTĂ INFORMAŢIE

10. Informaţia suplimentară, Caietul de sarcini, actele normative în vigoare despre modul de desfăşurare a concursului, precum si alte documente, pot fi solicitate la sediul „TRACOM” SA, Întreprinderea administratoare a Parcului Industrial „TRACOM”. Telefoane de contact/fax. 022301801, 022301814, 022301828, e-mail: dezvoltare@tracom.md

Director General „TRACOM” SA,

Întreprinderea administratoare

a Parcului Industrial „TRACOM” Ion LUPU