Comunicat informativ

Spre atenţia acţionarilor „TRACOM” SA

Pe data de 17 ianuarie 2018 s-a desfăşurat Adunarea Generală extraordinară a acţionarilor „TRACOM” SA, la care s-au luat următoarele decizii:

I. Alegerea membrilor Consiliului Societăţii şi stabilirea cuantumului remunerării muncii acestora

Conform rezultatelor votului cumulativ în componenţa Consiliului Societăţii pe un termen de patru ani au fost aleși:

1. Iurcu Vitalie, Secretar de Stat.

2. Volcov Olga, consultant principal al Direcției cooperare internațională, Ministerul Economiei și Infrastructurii.

3. Răuleț Ion, consultant principal al Direcției politici economice și mediul de afaceri, Ministerul Economiei și Infrastructurii

4. Cociu Simion, consultant principal al Serviciului probleme sociale, Ministerul Economiei și Infrastructurii

5. Botica Vasile, șef-adjunct al direcției generale sinteza bugetară, Ministerul Finanțelor

Stabilirea cuantumului remunerării muncii lunare fiecărui membru al Consiliului Societății în mărime de trei salarii minime pe ţară.

II. Alegerea membrilor Comisiei de cenzori și stabilirea cuantumului remunerării muncii acestora

Conform rezultatelor votului simplu în componenţa Comisiei de cenzori,pe un termen de cinci ani,au fost aleşi:

Componenţa de bază:

1. Guțu Lidia, consultant al Secției financiar-administrative, Ministerul Economiei și Infrastructurii

2. Vrabie Ana, specialist principal al Direcției privatizării, Agenția Proprietății Publice

3. Voloșciuc Ecaterina, consultant al Secției reglementarea contabilității în sectorul corporativ, Ministerul Finanțelor

Rezervă: Ermurachi Ana, șef al Direcției privatizării, Agenția Proprietății Publice

Stabilirea fiecărui membru ai Comisiei de Cenzori recompensă bănească unică în mărime de trei salarii minime pe țară.

Semnăturile președintelui și secretarului din procesul-verbal, precum și semnăturile Comisiei de înregistrare a voturilor din lista acționarilor, care au fost prezenți la Adunarea generală extraordinară a acționarilor, să fie autentificate de Сomisia de cenzori în exerciţiu, în conformitate cu prevederile Legii privind societățile pe acțiuni