La data de 12 și 20 martie 2018 au avut loc ședințele Grupului de lucru pentru achiziții cu privire la deschiderea și evaluarea ofertelor de îndeplinire a lucrărilor de reconstrucție a spațiilor interne sub Office Center. În rezultatul evaluării ofertelor prezentate, în temeiul Caietului de sarcini, Regulamentul privind procedurile de achiziţie a bunurilor, lucrărilor şi serviciilor utilizate în activitatea ”TRACOM” S. A. ofertantul cîştigător a fost desemnată Compania ”GIDO PARK” SRL.

La data de 14 și 20 martie 2018 au avut loc ședințele Grupului de lucru pentru achiziții cu privire la deschiderea și evaluarea ofertelor de îndeplinire a lucrărilor de reabilitare a două sectoare de drum pe teritoriul PI ”TRACOM”: primul sector – cu lungimea de 0,5 km și 0,25 km, al doilea sector – 0,8 km. În rezultatul evaluării ofertelor prezentate, în temeiul Caietului de sarcini, Regulamentului privind procedurile de achiziţie a bunurilor, lucrărilor şi serviciilor utilizate în activitatea ”TRACOM” S.A., ofertantul cîştigător a fost desemnată Compania ”NOUCONST” SRL.