AVIZ

„TRACOM” SA anunță desfășurarea concursului de selectare a companiei pentru îndeplinirea lucrărilor de proiectare privind reconstrucția unei porțiuni din Hala de producție „TRACOM” SA cu suprafața de 12 600 m.p.

Oferta comercială se recepționează, într-un plic sigilat, până la data de 13 aprilie 2018, orele 12,00, inclusiv, pe adresa: str. Columna, 170, mun. Chișinău, MD 2004.

Informație suplimentară: la tel./fax +373 22 301 801 / +373 22 301 828; mob. 069 777 108; e-mail: administrativ@tracom.md