Spre atenţia acţionarilor ”TRACOM” SA

Managementul ”TRACOM” SA, Vă anunţă că Consiliul Societăţii a luat decizia despre convocarea Adunării Generale Extraordinare a acţionarilor, care va avea loc pe data de 26 noiembrie 2018, orele 1000 pe adresa: mun. Chişinău, str. Columna, 170, în
incinta ”TRACOM” SA, cu prezenţa acţionarilor.

Începutul înregistrării la orele 0900
Sfârşitul înregistrării la orele 945.

Ordinea dе zi:

1. Cu privire la încetarea înainte de termen a împuternicirilor membrilor Consiliului “TRACOM” SA.
2. Alegerea membrilor Consiliului Societăţii şi stabilirea cuantumului retribuție muncii lor.
3. Cu privire la stabilirea cuantumului retribuție muncii reprezentantului statului.

Lista acţionarilor, cu drept de vot la Adunarea Generală Extraordinară a acţionarilor ”TRACOM” SA, este întocmită la data de 22 octombrie 2018.

Cu materialele ce țin de ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare se poate lua cunoştinţă pe adresa: mun. Chişinău, str. Columna, 170, de la 16 noiembrie 2018, orele 900 – 1600, întrerupere de la 1200 până la 1300.

Pentru participare la Adunarea Generală Extraordinară, acţionarii se vor prezenta cu buletine de identitate, sau alte documente de confirmare a identităţii, iar reprezentanţii lor sau custozii acţiunilor – cu mandate de participare, perfectate în ordinea stabilită.

Telefoane de contact: 022 301 801; 022 301 814.