07.10.2019, nr.40/189 Către: Rezidenții PI „TRACOM” SA,
„TAGAIER”
SRL,
Dl Gh. Barduc,
„Draur Grup” SRL,
„Carticaro — Trans” SRL
„Media Security” SRL;

Prin prezenta, vă informez că în ajunul sărbătoririi Hramului Orașului pe 14 octombrie, toate întreprinderile și organizațiile municipale organizează lucrări de salubrizare a teritoriilor.

În acest context, administrația SA ,,TRACOM” îndeamnă toți Rezidenții (agenții economici) ce activează pe teritoriul Parcului să întreprindă măsuri concrete ce țin de curățenia generală atât în interiorul întreprinderii, cât și pe teritoriul adiacent.

În mod obligatoriu să fie defrișați tufarii, arbuștii și plantele răsărite de la sine. Ambrozia, planta care provoacă alergie la oameni și este răspândită în Parc, să fie smulsă din pământ. Vreascurile și iarba uscată să fie scoase de pe teritoriul Parcului.

O atenție deosebită de acordat platformelor de colectare a deșeurilor menajere.

Totodată, solicit să întreprindeți măsuri privind:

· curățirea (măturarea, deridicarea, vopsirea,) teritoriilor, trotuarelor asfaltate, betonate, pavate folosite în activitate sau din imediata apropiere a întreprinderii;

· amenajarea și întreținerea spațiilor verzi (greblarea, afânarea, curățarea) pe terenurile aferente.

· Deșeurile parvenite din materialele de construcție să fie încărcate și transportate la gunoiștea orășenească.

Aceste măsuri se vor încadra în compania salubrizării de toamnă, iar măsurile întreprinse de D-stră vor fi analizate și amplasate pe saitul „Tracom” SA, după data de 14 octombrie 2019.