„ARAMA R” SRL

Această companie pe ruinele fostei uzine de tractoare și pe un teritoriu mlăștinos și îmbibat cu deșeuri petroliere a reușit să construiască o fabrică de mobilă de elită. Dar nu s-a oprit aici, construiește și reconstruiește în continuare, atăt în interiorul căt și exteriorul clădirilor. A investit mult în curățirea și compactarea terenului din arendă. Alăturat de lucrările în construcție, Compania ,,ARAMA R” SRL , amenajează spații verzi și de atracție pentru vizitatori. (important! le întreține în stare verde și funcțională)!

„CĂLĂRAȘI DIVIN PLUS” SRL

Compania și-a orientat eforturile în amenajarea teritoriului adiacent clădirii. Asfaltarea, pavarea teritoriului și a drumului din apropierea clădirii, schimbă considerabil aspectul acestui sector. Instalarea unor bare de trecere, aplicarea marcajului în teren, plantarea arbuștilor și reparația fațadei stației de transformare este un aport bine apreciat pentru toți locatarii acestei clădiri și a Parcului în deosebi. Pilonii de iluminare a terenului, amenajarea unei gunoiște comune pentru toți locatarii BLOCULUI C-C, de-asemenea este aportul acestei companii în dezvoltarea Parcului.

Companiile Blocului C.C.

„NEW MEDIA GRUP” SRL, „CELERITAS” SRL, „BAOBAB” SRL, „ENTERPRISE BUSINESS SOLUTION” SRL, „CĂPĂȚÂNĂ PRINT” SRL, „BAVAT PRINT” SRL, „LARICE” SRL, „AG COMPUTER” SRL, „SAVASOFT” SRL, și-au unit eforturile, pentru reparația capitală a fațadei clădirii ce le aparține. Ca rezultat în urma coordonărilor bine chibzuite, lucrările de reparație a fațadei, deja se află la etapa finală de executare.

Ca rezultat în Parc, mai apare un obiect reconstruit, bine amenajat și atractiv pentru vizitatori.

„ENTERPRISE BUSINESS SOLUTION” SRL, „SAVASOFT” SRL

Lucrări de reconstrucție se efectuează și în interiorul clădirii, astfel Compania „ENTERPRISE BUSINESS SOLUTION” SRL, „SAVASOFT” SRL, au pornit o reparație capitală a edificiilor care vor corespunde cu certitudine nivelului european.

Casa de scări din partea stăngă a clădirii, cu contribuția companiilor „LARICE” SRL; „BAVAT PRINT” SRL; „ENTERPRISE BUSINESS SOLUTION” SRL, deja a fost dată în exploatare și corespunde cerințelor solicitate.

MC „SOPHARMACY” SRL

Prima companie din Parc, care a început reconstrucția a 5245 m.p. din fosta hală de asamblare a tractoarelor (construcție fără pereți, în loc de podele erau adevărate cratere, acoperiș ciuruit ect. )

Într-un termen record de scurt aproximativ un an de zile cu aplicarea unor tehnologii moderne și a materialelor noi în construcție a fost ridicată o fabrică farmaceutică și de împachetare a medicamentelor.

Actualmente se efectuează lucrările de amenajare a teritoriului cu instalarea trotuarelor, plantarea arbuștilor. Cu suportul companiei rezident, „TRIPAV” SRL, aici vom instala și o stație nouă de transformare a curentului electric.

Astfel, această construcție a pus începutul și a devenit un model – exemplu, pentru următorii rezidenți, proprietari ai imobilelor din clădirea respectivă. Până la sfărșitul anului curent se propune darea în exploatare a acestei fabrici!

„MAPASAUTO” SA

Lucrările de construcție și reconstrucție capitală a companiei

„MAPASAUTO” SA s-au răsfrâns asupra tuturor imobilelor ce le aparțin. Compania practic a devenit un șantier mare de construcție pe o suprafață de 20083,00 m.p.cu hale de producere de diferite dimensiuni, cea mai mare fiind de aproximativ de 15000 m.p.

Proiectul investițional (reînnoit ) a acestei companii este destul de ambițios și inovativ. Halele, edificiile noi, drumurile pavate cu amenajarea zonelor verzi și plantarea speciilor rare de copaci, vor schimba totalmente acest sector al Parcului.

„MAICAN-COM” SRL

Compania „MAICAN-COM” SRL- recent a devenit rezident al PI „TRACOM” SA. și ținând cont că compania are o istorie apreciată pe piață, tradiții și respectiv viziuni de perspectivă, imediat au pornit lucrurile de realizare a Proiectului Investițional.

Astfel toate construcțiile vechi de pe o suprafață de teren de 4953 m.p.au fost demolate și în cel mai scurt timp, de la temelie, va fi ridicată o fabrică de articole vestimentare.

„STARNET” SRL

Liderul pieței de tehnologii informaționale și de comunicații din Republica Moldova, compania „STARNET” SRL, recent a dat în exploatare primului Digital Park IT din Moldova cu o suprafață de aproximativ de 25 000 m.p. care are drept scop să devină un ecosistem TEH de nivel internațional. Zona de agrement cu un landșaft verde pe care sunt plantați arbori și arbuști de specii rare aduși de peste hotare și din țară, este unicală nu numai în Parc, dar și în țară. Instalarea unui sistem performant de iluminare, amplasarea unui bazin acvatic cu nuferi albi și apă curgătoare a devenit un loc de atracție pentru toți vizitatorii Parcului.