Comunicat informativ

Pe data de 27 decembrie 2019 s-a desfăşurat Adunarea Generală extraordinară a acţionarilor „TRACOM” S.A., la care s-au luat următoarele decizii:

I. Încetarea înainte de termen a împuternicirilor membrilor Consiliului Societății și Comisiei de Cenzori.

II. Stabilirea cuantumului remunerării muncii:

a. fiecărui membru ai Consiliului Societății în mărime de trei salarii minime pe ţară, lunar;

b. fiecărui membru ai Comisiei de Cenzori: recompensă unică bănească în mărime de trei salarii minime pe țară, anual;

c. reprezentantului statului în mărime de trei salarii minime pe ţară, lunar.

III. Alegerea membrilor Consiliului Societății și ale Comisiei de Cenzori:

Conform rezultatelor votului cumulativ în componenţa Consiliului Societăţii pe o perioadă de patru ani au fost aleși:

1. Ion GÎLCĂ, Șef Direcție administrare corporativă, metodologii și reglementări, Agenția Proprietății Publice;

2. Mihai BOTNARI, Consultant superior, Direcția administrare corporativă, metodologii și reglementări, Agenția Proprietății Publice;

3. Elvira PLUTA, Consultant superior, Secția regional proprietate publică Sud, Direcția relații funciare și bunuri imobile, Agenția Proprietății Publice;

4. Vasile BOTICA, Șef direcție politici bugetare sectoriale, Ministerul Finanțelor;

5. Ion RĂULEȚ, Consultant principal, Direcția politici economice și mediul de afaceri, Ministerul Economiei și Infrastructurii.

Conform rezultatelor votului simplu în componenţa Comisiei de Cenzori pe o perioadă de cinci ani au fost aleși:

1. Alina BOȚOC, Șef adjunct, Direcția privatizare și postprivatizare, Agenția Proprietății Publice;

2. Silvia CEMERTAN, Consultant principal, Direcția reglementarea contabilității și auditului în sectorul corporativ, Ministerul Finanțelor;

3. Vladimir DIMITRIU, Consultant principal, Secția financiar-administrativă, Ministerul Economiei și Infrastructurii.