Pe data de 07 august 2020 s-a desfăşurat Adunarea Generală extraordinară a acţionarilor “TRACOM” S.A., la care s-au luat următoarele decizii:
I. Încetarea înainte de termen a împuternicirilor membrilor Consiliului Societății și Comisiei de Cenzori.

II. Stabilirea cuantumului remunerării muncii:
a. fiecărui membru ai Consiliului Societății în mărime de trei salarii minime pe ţară, lunar;
b. fiecărui membru ai Comisiei de Cenzori: recompensă unică bănească în mărime de trei salarii minime pe țară, anual;
c. reprezentantului statului în mărime de trei salarii minime pe ţară, lunar.

III. Alegerea membrilor Consiliului Societății și Comisiei de Cenzori:
Conform rezultatelor votului cumulativ în componenţa Consiliului Societăţii pe o perioadă de patru ani au fost aleși:
1. Corneliu SOLTAN, director general adjunct al Agenției Proprietății Publice;
2. Elvira PLUTA, șef interimar, Secția regională proprietate publică Sud, Direcția relații funciare și bunuri imobile, Agenția Proprietății Publice;
3. Andrei CIBOTARU, consultant principal, Secția metodologii și reglementări, Direcția administrare corporativă, metodologii și reglementări, Agenția Proprietății Publice;
4. Vasile BOTICA, Șef direcție politici bugetare sectoriale, Ministerul Finanțelor;
5. Ion RĂULEȚ, Consultant principal, Direcția politici economice și mediul de afaceri, Ministerul Economiei și Infrastructurii.
Conform rezultatelor votului simplu în componenţa Comisiei de Cenzori pe o perioadă de cinci ani au fost aleși:
1. Alina BOȚOC, Șef adjunct, Direcția privatizare și postprivatizare, Agenția Proprietății Publice;
2. Silvia CEMERTAN, Consultant principal, Direcția reglementarea contabilității și auditului în sectorul corporativ, Ministerul Finanțelor;
3. Vladimir DIMITRIU, Consultant principal, Secția financiar-administrativă, Ministerul Economiei și Infrastructurii