Reuniunea reprezentanților ”TRACOM” SA și rezidenților Parcului

În cadrul întrunirii din 07 octombrie 2021, reprezentanții rezidenților Parcului Industrial „TRACOM” au formulat propuneri ce vizează activitatea platformei industriale și serviciile prestate de către Întreprinderea administratoare, în scopul adaptării acestora la cerințele și specificul activităților economice desfășurate de către societățile comerciale membre ale Parcului, după cum urmează.

  • Crearea grupurilor de lucru comune privind sectorul energetic, infrastructură rutieră și infrastructură socială;
  • Identificarea și atragerea fondurilor europene în scopul modernizării infrastructurii Parcului;
  • Promovarea activității platformei industriale prin editarea unei broșuri care să cuprindă activitatea rezidenților, proiectele investiționale, articolele produse și serviciile prestate de către aceștia.
  • Extinderea serviciilor prestate de către Întreprinderea administratoare rezidenților Parcului;
  • Crearea locurilor de parcare în spațiile libere ale Parcului;
  • Modificarea cadrului legal aplicabil raporturilor juridice între rezidenții Parcului și Întreprinderea administratoare.