La data de 20 octombrie 2021 au luat start ședințele de lucru, organizate de grupul de lucru din cadrul Întreprinderii administratoare, reieșind din atribuţiile şi obligaţiile sale privind supravegherea respectării condiţiilor contractelor încheiate cu rezidenţii parcului industrial, în special monitorizarea implementării proiectelor investiționale, anunțate pentru parc.

Dna Aurelia SALICOV, președintele grupului de lucru, împreună cu membrii echipei, au vizitat întreprinderile rezidente: ”BICOTRA” S.R.L.; ”IOALEX PLUS” S.R.L.; ”VERSANDI &S” S.R.L. și ”PRINT CARO” S.R.L., au familiarizat cu procesele tehnologice, cu asortimentul de producție/servicii.

S-a discutat atât îndeplinirea obligațiilor de către rezidenți, cât și problemele cu care se confruntă aceștia în activitatea sa: plata pentru consumul energiei electrice, posibilitățile de optimizare a pierderilor în rețele, identificării resurselor alternative (instalarea panourilor foto-voltaice, etc), conectărilor la rețele de gaze naturale pentru încălzirea încăperilor, deschiderea acceselor noi a transportului auto din str. H. Coandă, măsuri de înlăturare a blocajelor formate de tir-uri, alte propuneri și soluții.