Pe data de 22 octombrie 2021 s-a desfăşurat Adunarea Generală extraordinară a acţionarilor „TRACOM” S.A., la care s-au luat următoarele decizii:

I. Încetarea înainte de termen a împuternicirilor membrilor Consiliului Societății și Comisiei de Cenzori.
II. Stabilirea cuantumului remunerării muncii:
  • fiecărui membru ai Consiliului Societății în mărime de trei salarii minime pe ţară, lunar;
  • fiecărui membru ai Comisiei de Cenzori: recompensă unică bănească în mărime de trei salarii minime pe țară, anual.

Alegerea membrilor Consiliului Societății și Comisiei de Cenzori:

Conform rezultatelor votului cumulativ în componenţa Consiliului Societăţii pe o perioadă de patru ani au fost aleși:

  1. RENCHEZ Galina, Consultantă superioară în Direcția planificare, Analiză și Evaluare, Agenția Proprietății Publice;
  2. CARA Maria, Consultantă principală în Secția relații funciare, Direcția administrarea bunurilor imobile și relații funciare, Agenția Proprietății Publice;
  3. MALANCIUC Irina, Consultantă principală în Direcția contencios și control al legalității, Agenția Proprietății Publice;
  4. Vasile BOTICA, Șef direcție politici bugetare sectoriale, Ministerul Finanțelor;
  5. Ion RĂULEȚ, Consultant principal, Direcția politici economice și mediul de afaceri, Ministerul Economiei.

Conform rezultatelor votului simplu în componenţa Comisiei de Cenzori pe o perioadă de cinci ani au fost aleși:

  1. Alina BOȚOC, Șefa Direcției privatizare și postprivatizare, Agenția Proprietății Publice;
  2. Silvia CEMERTAN, Consultantă principală în Secția politici contabile și audit, Direcția politici financiare, Ministerul Finanțelor, Ministerul Finanțelor;
  3. Vladimir DIMITRIU, Consultant principal în Secția financiar-administrativă, Direcția management instituțional, Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale.