La 26 octombrie 2021 a avut loc întrunirea grupului de lucru pentru examinarea subiectului de importanță vitală, trasarea viziunilor privind dezvoltarea infrastructurii Parcului Industrial „TRACOM”, atât în perioada curentă, cât și în perspectivă.

Subiectele de bază, discutate în cadrul ședinței grupului de lucru:

  • delimitarea terenurilor, conform Studiului, elaborat de către I.N.C.P. „URBANPROIECT”;
  • deschiderea căilor de acces din str. Albișoara — Mesager către P.I. „TRACOM”;
  • reabilitarea aleii din cadrul parcului (proiect în execuție);
  • crearea parcări auto pe terenul cu suprafața de 0,5 ha.

Au fost înaintate și analizate propuneri constructive pe subiectele vizate, care urmează să fie aprobate de organele competente pentru implementare în cadrul parcului.