În perioada 21-28 octombrie 2021 Grupul Monitorizare și-a continuat activitatea sa, cu vizite la sediul rezidenților, pentru a examina stadiul de îndeplinire a obligațiunilor contractuale, inclusiv implementarea proiectelor investiționale anunțate de rezidenți în cadrul Parcului Industrial „TRACOM”.

În perioada de referință, au avut loc sedinte cu 11 rezidenți din cadrul P.I. „TRACOM”. Administratorii acestor întreprinderi au organizat vizite in spatiile de producere pentru membrii Grupului Monitorizare.

Pe lângă cifrele, expuse în rapoartele anuale, trimestriale privind activitatea rezidenților, Membrii Grupului Monitorizare au avut posibilitatea să facă cunoștință și cu utilajul, genurile de producție fabricată/serviciile prestate, perspectivele de dezvoltare a rezidenților.

În special, membrii grupului au fost impresionați de realizările substanțiale, alocările de investiții, preponderent în utilaj performant și succesele rezidenților „MAICAN-COM” S.R.L.; „ALCORES-DESIGN” S.R.L.; „FLEXLABEL” S.R.L.; „ALPHATERM” S.R.L.; „MAPASAUTO” S.A.; echipament unicat de valoare înaltă al Companiei „BAVAT PRINT” S.R.L., și perspectivele de colaborare cu rezidentul „BAOBAB” S.R.L., activitatea Companiei „PRELMET” S.R.L reieșind din cerințele pieței de desfacere și accentul pus pe producția de ambalaje de către Compania „CĂPĂȚÎNA PRINT” S.R.L., proiectele de perspectivă a rezidenților „S — TOP ELIT” S.R.L. și „PRINT DESIGN” S.R.L.

Totodată, s-au discutat și soluțiile de depășire a problemelor ce parvin în activitatea întreprinderilor, propuneri de colaborare a rezidenților în cadrul parcului, în condiții avantajoase, crearea unor broșuri convenabile, cu includerea spectrului de producție și servicii a tuturor rezidenților, alte propuneri pentru dezvoltarea P.I. „TRACOM”.