Pe data de 24.11.2021 a avut loc ședința comisiei de selectare a rezidenților și a proiectelor investiționale, la care au fost examinate documentele de participare, prezentate de patru agenți economici. În cadrul ședinței, au fost acceptate două proiecte investiționale pentru realizare în cadrul Parcului Industrial „TRACOM”, alte două proiecte investiționale urmează să fie ajustate, conformate cerințelor Legii 182/2010 cu privire la parcurile industriale.

Felicităm companiile „ULTRA DISTRIBUTION” S.R.L. și „STRATEGIC MEDIA” S.R.L., cărora li s-a acordat posibilitatea să-și desfășoare activitatea în cadrul Parcului Industrial „TRACOM”.