În cadrul ședinței consiliului societății din 14 decembrie 2021 au fost examinate diverse subiecte ce vizează activitatea ”TRACOM” S.A., Întreprinderea administratoare a P.I. ”TRACOM”: stabilirea indicatorilor de performanță semestriali și anuali ai activității economico-financiare a Societății, examinarea dării de seamă a organului executiv ”TRACOM” S.A., examinarea cererilor Agenției Proprietății Publice și rezidenților parcului.