În perioada 16 noiembrie — 15 decembrie 2021 a continuat activitatea Grupului Monitorizare, cu deplasarea la locul de activitate a rezidenților, la care a fost examinat procesul de îndeplinire a obligațiunilor contractuale, inclusiv implementarea proiectelor investiționale anunțate de rezidenți în cadrul Parcului Industrial „TRACOM”.

În perioada respectivă au fost organizate întruniri și vizitate 10 întreprinderi, care activează în diverse domenii: de producere și comercializare, proiectări, automatizări industriale; servicii, cum ar fi: materiale de construcție („DOTARCOM” S.A. și „PREMIUM PROFIL” S.R.L.); echipamente industriale („SALONIX -TEH” S.R.L.), piese turnate din fontă („Ares UT” S.A.) semifabricate congelate, panificație („PANINELLA” S.R.L.), servicii IT „SMART ITWorks” S.R.L.); servicii cleaning („AMTA TIS” S.R.L.), alte produse și servicii.

În cadrul discuțiilor, au fost reflectate problemele cu care se confruntă companiile în activitatea de fiecare zi, totodată rezidenții s-au axat pe direcțiile de dezvoltare în perspectivă: instalarea utilajelor moderne, determinarea noilor căi de colaborare, identificarea piețelor de desfacere, promovarea produselor. Este salutabil faptul, că toți rezidenții pledează pentru dezvoltarea parcului și sunt disponibili pentru colaborare, prestare a serviciilor, reciproc avantajoase.