La ședința din 04.01.2022 a Comisiei de selectare a rezidenților și a proiectelor investiționale au fost acceptate modificările la proiectul investițional anunțat inițial de rezident, care prevede extinderea activității în domeniul serviciilor alimentare, cu parametri de bază majorați. Totodată, în cadrul ședinței a fost acceptat proiectul investițional pentru realizare în cadrul parcului în domeniul producerii ambalajelor și articolelor din hârtie și material biodegradabil.

Felicităm companiile „BARBU GROUP” S.R.L. și „TRANSREX” S.R.L. în desfășurarea activității în cadrul Parcului Industrial „TRACOM” și le dorim mult succese în atingerea parametrilor planificați.